Våbentilladelse

Hvad skal der til for at opnå en våbentilladelse?

For riflers vedkommende skal du være medlem af foreninger og være over 18 år for at få en tilladelse. Tilladelsen indebære at du kan tage riflen med hjem. Du skal dog have et godkendt skab til opbevaringen.

For pistolers vedkommende skal du være aktivt medlem af foreninger i 2 år og være over 21 år for at få en tilladelse. Tilladelsen indebære at du kan tage pistolen med hjem. Du skal dog have et godkendt skab til opbevaringen.

Er der ikke andre muligheder?

Jo det er der. Hvis du et stykke tid har været aktivt medlem af foreningen kan du købe en pistol i foreningens navn og have den liggende i vores boks. Så kan du få adgang til den på vores skydedage. Du kan ikke få våbnet med hjem. Når der du så enten er gammel nok eller er gammel nok og har været aktiv i 2 år kan du få overført våbnet vil privat våbentilladelse. Ønsker du en sådan løsning skal du først udfylde en SKV3 (transport-tilladelse), når den er godkendt af politiet, kan du udfylde en SKV4 blanket og en købsaftale med klubben. Bemærk, i klubben kræver vi at du kan oppebære en SKV3 før du kan købe et våben gennem klubben! Hvis du vil i gang, så kontakt formanden.

Hvad hvis jeg skal bruge våbnet et andet sted?

Ja så skal du have en SKV3 godkendelse fra politiet. Har du en sådan kan formanden skrive dig en transporttilladelse der giver der mulighed for at transporterer våbnet fra vores boks til enten et stævne, anden træning eller til våbenhandler for reparation. Våbenet skal hurtigst muligt returneres til boksen efter aktiviteten eller inden tilladelsens ophør.

NB! Har man ikke en gældende transporttilladelse eller medbringer man våbenet andre steder end dem som den giver tilladelse til. Ja så overtræder man våbenloven og risikerer bøde, fængsel og inddragelse af andre våbentilladelser som man måtte have.

Husk altid at kontakte formanden hvis du har spørgsmål og inden du kaster dig ud i et køb.

Hvordan er proceduren så?

Privat køb af våben.

Når man melder sig ind i klubben, udfylder man en SKV3 ansøgning. Denne tilladelse ligger til grund for alle andre tilladelser. Når man har været aktiv i foreningen i 2 år,  kan man efter aftale med formanden købe sit eget våben. Ved køb af riffel eller finpistol skal man udfylde en SKV2 blanket, som afleveres til formanden i tre eksemplarer sammen med kr. 200,00 til at dække registreringen. Ved køb af grovvåben (pistol eller revolver i kaliber 7.65 eller derover) skal tillige afleveres et ”Oplysningsskema til Justitsministeriet” JM blanket. Blanketten afleveres sammen med SKV2 blanketten til formanden. Den typiske behandlingstid på en SKV ansøgning er mellem 3 og 6 måneder.

Køb af våben i foreningen.

VIGTIGT: Det allerførste skridt i denne process er at kontakte formanden og høre om du opfylder kravene om medlemsperiode, aktivitet og SKV3 godkendelse. Lad være med bare at bestille et våben hos en forhandler og forvent at den går igennem. Modsat af hvad mange tror, har du ikke returret på et forhandlervåben, og hvis tilladelsen ikke går igennem, vil du være nødsaget til at sælge det retur som brugt.

Hvis du ønsker at indkøbe et privat klubvåben skal du først kontakte formanden og aftale forløbet. Herefter udfylder du en skv4 blanket og afleverer de tre eksemplarer til formanden sammen med kr. 400 (kr. 200 for SKVansøgningen og kr. 200 for første års boksleje).Er du på nogen måde i tvivl så send en mail eller ring til formanden. Det er vigtigt at oplysninger er korrekte og at alt er udfyldt. Hvis dette ikke er tilfældet for vi bare tingene tilbage og skal begynde forfra.

Formanden underskriver ansøgningen hvis ellers reglerne er overholdt, våbnet kan bruges til foreningens discipliner og at skytten har den nødvendige sikkerhed og rutine.

Regler og opbevaring af våben

Våben skal altid behandles, transporteres og opbevares under gældende regler, og det er dit ansvar løbende at kende reglerne. Et par gode råd er dog:

– sørg for at have nogle gode rutiner om våbenkontrol og pegeretninger – peg aldrig på nogen med et våben selvom du ved at det er tomt.

– sørg for at have nogle gode rutiner om våbenopbevaring – læg det i skabet så snart du kommer hjem.

– sørg for at have nogle gode rutiner om våbentransport – reklamer aldrig med at du transporterer et våben og hav ALTID din tilladelse med.

Hvor lang tid tager det?

Forvent at en registreringsperiode tager 3-6 måneder. I mellemtiden er det sælger der opbevarer våbnet. Der er ikke mulighed for at gøre det hurtigere, og der er ikke mulighed for at få våbnet udleveret inden. Går der urimeligt lang tid, så kontakt formanden så han kan undersøge hvad der er sket. Lad være med selv at ringe til politiet, DDS, DskyU lad formanden gøre det!

Når tilladelsen er kommet vil du få den udleveret af formanden og våbnet kan hentes os våbenhandleren. Husk altid at tjekke om oplysningerne på tilladelsen også stemmer overens med våbenet. Gør de det ikke kontakt straks formanden. Du må under ingen omstændigheder tage våbnet med hjem. Passer oplysningerne ikke – ja så er det jo ikke dit våben og du er ude på dybt vand hvis det er i din besiddelse.

En lille advarsel!

Sjovt nok har politiet og retsvæsenet ingen humor når det drejer sig om overtrædelser af våbenloven. En efter din mening kan en dum lille detalje komme til at koste dig din sport og hobby. Straffen for at overtræde våbenloven er set fra en sportsskyttes synspunkt meget hård. Grundlæggende drejer det sig om 4000 kr. i bøde pr. overtrædelse, fængsel i 3 måneder og frem for alt mister man de tilladelser som man har.

Så husk at overholde reglerne. Er du i tvivl om nogle af reglerne så kontakt formanden. Ved han det ikke kontakter foreningen gerne politiet for at få en afklaring på reglerne.

Skulle det alt andet lige gå galt for dig så kontakt formanden for at få noget vejledning. Det er vigtigt at du bliver rigtigt og ordentligt repræsenteret. Det kunne jo være at politiet ikke havde ret i deres sag. Husk ikke at udtale dig eller skrive under på noget før du har en advokat.