Skyttelauget Krudtuglen historie

Skyttelauget Krudtuglen blev stiftet i 1979. Hovedparten af skytterne dengang kom fra Hjemmeværns Distrikt 6 Skyttelaug. Splittet mellem de to klubber kom på baggrund af en politik om kun af have en meget lille procent civile medlemmer. Da vi var nogle stykker der savnede at kunne få vores civile medlemmer med, stiftede vi Skyttelauget Krudtuglen. I mange år skød lauget på Københavns Skytte Center og på banerne under Park Cafe på Østerbro.

Efter en del år opgav hjemmeværnet at have skydeklubber og Hjemmeværns Distrikt 6 Skyttelaug blev en civil organisation under navnet Frederiksberg Skyttelaug. Da mange af os gamle skytter jo kom fra denne forening var det naturligt ved dette skift igen at indlede et samarbejde. Samarbejdet gjorde at vi kunne benytte banerne på Stær Johanssens Vej på varmeværket, den nuværende Keddelhal, og at vi kunne hjælpe dem igang med de civile skydninger.

Skyttelauget Krudtuglen har som de fleste foreninger haft gode og dårlige år. Men har da ved flere lejligheder taget flotte medaljer, afviklet store stævner og har haft stor aktivitet inden for mange områder af dansk skydning.
Foruden de traditionelle skydeprogrammer har laugets medlemmer altid været intereseret i nye ting. Vi har deltaget i Magnum Felt skydninger i Sverige, de første Bowling kegle skydninger i Danmark, sortkrudt samt været en af de drivende krafter i stiftelsen af Dansk Sportsskytte Forbund.
Det har altid været vores undeliggende mål at hvis det kan skydes så må det prøves. Alt nyt skal undersøges og afprøves. Det er ikke sikkert at det er noget der holder i længden men man skal jo prøve.

Som verden ser ud nu er Skyttelauget Krudtuglen hovedsagelig en forening der dyrker skydninger under Dansk Sportsskytte Forbund, vi er dog stadig medlem af De Danske Skytteforeninger og Dansk Skytte Union via Københavns Skytte Forbund og giver som sådan alle vores skytter mulighed for at skyde de disipliner som de ønsker.

Skyttelauget Krudtuglen se lyst på fremtiden. Der arbejdes hele tiden på bedre forhold for vores skytter. Og vi prøver hele tiden at følge med udviklingen.