Ofte stillede spørgsmål – FAQ

Når man for første gang stifter bekendtskab med skyttesporten melder der sig uvægerligt masser af spørgsmål. Vi forsøger her at besvare de mest almindelige:

Skyder i også med riffel?
Ja, Krudtuglen skyder både med pistol, revolver og riffel.
Vi træner riffelskydning i disciplinen Kombiriffel på 200 meter og Feltskydning på 30 meter. Foreningen råder over en række rifler i fin og grov kaliber, med og uden optik.

Må man skyde når man er gravid?
Vi vil på det kraftigste fraråde at man skyder når man er gravid. Indtil 24. uge skal man være opmærksom på at skydning indebærer en lang række af de faktorer, som gravide skal beskyttes mod i deres arbejdsmiljø (stress og kemikalier). Efter 24. uge er barnets ører færdigudviklet, og da kroppen kun beskytter med ca. 10 decibel, udsættes barnet for ca. 150 decibel brag ved en 9 mm. Der er med andre ord en overhængende risiko for at give sit barn varige høreskader allerede inden fødslen. Vi anbefaler derfor klart at man holder pause med skydningen, minimum fra uge 24 (og gerne fra uge 20) og frem til barnets fødsel – det er trods alt en kort pause i forhold til hvor længe barnet efterfølgende skulle døje med skaden.

Skal man være medlem af en skytteforening?
Ja, hvis man vil være aktiv sportsskytte. Også selvom du har eget våben skal du være registreret som medlem i en godkendt skytteforening.

Kan man deltage i turneringer som ny skytte?
Ja sagtens. En del turneringer og konkurrencer foregår på banerne på Kalvebod så her er alle muligheder for at deltage med et af Krudtuglens våben. Vil du til andre turneringer eller konkurrencer rundt omkring i landet er det ofte muligt at følges med et medlem som har våbentilladelse som kan transportere et af klubbens våben for dig.

Hvad får jeg for kontingentet?
I Krudtuglen får du fri adgang til banerne som klubben har reserveret, skiver, fri ansvarlig brug af klubvåben, adgang til interne kurser og turneringer, vejledning m.m.

Hvad koster det?
Ud over dit klubkontingent har nye skytter i starten kun udgifter til ammunition som kan svinge meget. Kaliber .22 er meget billig, ca. 30 kroner for 50 skud. 9 mm ammunition koster ca. kr. 80,- for 50 skud. Alt afhængigt af temperament og træning kan man skyde mellem 50 og 300 skud pr. klubdag.

Efter lidt tid ønsker de fleste at købe egne høreværn og skydebriller. Godkendte høreværn fåes fra ca. kr. 150 og opefter, skydebriller nogenlunde det samme. De fleste medlemmer bruger høreværn i kr. 1000+ klassen for at passe på deres hørelse.

Er det farligt at gå til skydning?
I forsikringsregi er skydning mindre farligt end f.eks. ridning eller karate, som begge kræver at man tegner en tillægsforsikring som dækker ‘særlig farlig sport’. De største risici forbundet med skydning er at man kan beskadige sin hørelse (som derfor beskyttes med høreværn), få krudtslam i øjnene (som derfor beskyttes med briller), samt blyforgiftning (som primært afhjælpes ved god ventilation). Derudover har de fleste skytter prøvet at få fingrene i klemme i et våben.

Må jeg selv købe en pistol/revolver?
Vi anbefaler at du i minimum et halvt år prøver klubbens forskellige våben, samt låner andre medlemmers våben når der er mulighed for det. På den måde får du bedst mulighed for at vælge hvad du selv vil købe. Herefter kan du købe dit eget våben, som dog skal registreres til din skytteforening og opbevares i denne, indtil du har været aktivt medlem i 2 år. Efter 2 års medlemskab i en skytteforening og når du er fyldt 20 år, kan du opnå en våbenpåtegning som gør at du selv må eje, transportere og opbevare dit våben. Sådan er den danske våbenlovgivning, men uanset hvilke krav du måtte opfylde, er det altid formandens vurdering hvorvidt et medlem må købe et våben.

Hvem styrer våbentilladelser?
Det gør Rigspolitiet, Justitsministeriet og din formand.
Læs mere om våbentilladelser her

Må jeg tage en pistol med hjem?
Først efter 2 års aktivt medlemsskab i en skytteklub kan du opnå våbenpåtegning, og må derefter selv transportere dit våben og opbevare det derhjemme efter forskrifterne. Disse kræver blandt andet, at våbenet opbevares i et godkendt våbenskab (svarende til SKAFOR klasse blå). I særlige tilfælde (f.eks til en turnering) kan der udstedes en transporttilladelse til dig, som gør det lovligt for dig at transportere og bruge et våben indenfor en tidsbegrænset periode.
Krudtuglens medlemmer lader oftest deres egne våben ligge i boksen på Kalvebod Skyttecenter, da sikkerheden her er meget høj, og bruger som regel kun deres private våbenskabe i forbindelse med udrejse til turneringer.

Jeg har selv et våben, må jeg tage det med i klubben?
Du er velkommen til selv at medbringe dit eget private våben, så længe dette er godkendt og lovligt registreret. Du skal altså kunne fremvise en gyldig våbenlegitimation samt billedlegitimation før du må skyde med våbenet i Krudtuglen. Desuden skal banen naturligvis være godkendt til din type våben og ammunition, men Kalvebod er godkendt til stort set alt, så det burde ikke være noget problem. Hvis du medbringer et våben som ikke er registreret hos Krudtuglen skal du på eget initiativ fremvise de fornødne tilladelser til den skydebaneansvarlige inden skydningen.

Kan jeg købe en riffel?
Vi anbefaler at du i minimum et halvt år prøver klubbens forskellige våben, samt låner andre medlemmers våben når der er mulighed for det. På den måde får du bedst mulighed for at vælge hvad du selv vil købe. Herefter kan du købe dit eget våben, som dog skal registreres til din skytteforening. Det er ikke muligt at købe eller registrere halvautomatiske rifler i skytteforeningsregi.

Hvordan foregår våbenkontrol?
Mindst en gang årligt varsler formanden datoer og deadlines for våbenkontrol. Herfra har alle medlemmer med SKV-registrerede våben (både SKV2 og SKV4) pligt til at møde på en af de varslede datoer og fremvise våbnet til formanden. Hvis ikke du møder til de varslede datoer, vil der ved deadlinen blive igangsat en SKV5-inddrivelse, hvorved politiet påbegynder inddrivelse af våbnet med henblik på destruktion.

Ved våbenkontrollen fremvises våbnet (tomt og åbent) til formanden med synlige våbennumre. Hvis våbennummeret normalt er dækket af monteret udstyr eller skæfte, skal dette afmonteres forinden. Ved våbenkontrollen vil eventuelle restancer eller aktivitetsniveau blive afklaret.

Er det sjovt at skyde?
Nej.

Hvad er foreningens krav til aktivitetsniveau?
Skyttelauget Krudtuglen stiller krav om foreningsaktivitet minimum 6 gange årligt for både optjening og vedligeholdelse af våbenpåtegning. Hvis et medlems foreningsaktivitet ikke er tilfredsstillende, har medlemmet 3 måneder til at bringe dette i orden.

Hvilke krav stilles der til optagelse i foreningen?
Det er en forudsætning at nye medlemmer gennemfører og består foreningens indmeldelsesforløb, samt at de SKV3-godkendes af politiet. Ungmedlemmer kan optages, men kun ifølge af værge, som samtidig indmeldes. SKV2-bærende skytter fra andre foreninger kan optages under formandens godkendelse, såfremt de består optagelsesprøven (som koster kr. 200).