Bestyrelse

Bestyrelsen i Skyttelauget Krudtuglen består af 5 medlemmer samt 1 suppleant:
Erkki Søndergaard (Formand)
Dan Bang Reuter (Næstformand)
Jesper Stengade (Kasserer)
Peter Handreck
Joachim Oschlag
Nicholas Jancey (Suppleant)